Bạn có thân thiện?

1. Nếu lớp bạn có bạn mới và các bạn chưa biết nhau, bạn sẽ:

a. Làm ngơ.

b. Giới thiệu mình.

c. Bắt chuyện làm quen người ta.

2. Khi thấy một bạn vấp ngã và mọi người phá lên cười, bạn sẽ

a. Cùng cười theo với mọi người.

b. Giúp bạn đứng lên.

c. Làm ngơ.

3. Nếu bạn gái thân của bạn kết thân với bạn nam mà biết bạn đã chơi thân lâu nay, phản ứng của bạn:

a. Kết thân với bạn gái khác, hoặc tìm cách ... trả thù!

b. Xem như chuyện đương nhiên.

c. Nói với bạn về điều đó.

4. Trong bữa ăn, một bạn thách bạn giả vờ làm đổ nước lên bạn khác, bạn sẽ:

a. Làm ngay

b. Từ chối

c. Chỉ làm đổ một chút xíu nước.

5. Bạn đã từng tiết lộ chuyện của bạn thân mà bạn đã hứa giữ kín?

a. Có.

b. Không

c. Có, nhưng không nghiêm trọng lắm.

6. Bạn bè bạn mô tả bạn như thế nào?

a. Hoà đồng

b. Dễ chịu

c. Khó tính

7. Trong đám đông, bạn thường:

a. Ăn to nói lớn.

b. Trầm.

c. Nói nhiều nhưng không lớn tiếng .

8. Bạn có bao nhiêu bạn bè?

a. 1-5.

b. 5-10.

c. Trên 10.

 

Tính điểm: 1.a-1;b-2;c-3; 2.a-1;b-3;c-2; 3.a-1;b-2;c-3; 4.a-1;b-3;c-2; 5.a-1;b-3;c-2; 6.a-3;b-2;c-1; 7.a-1;b-3;c-2; 8.a-1;b-2;c-3;

22 điểm trở lên: Bạn đúng là một người thân thiện được bạn bè yêu mến!

17 - 21 điểm: Khá tốt! Bạn tỏ ra là một người khá thân thiện đấy!

12-16 điểm: Có thể đang còn tiềm ẩn...Bạn cần cố gắng một chút nữa để trở thành người thân thiện nhé!

0 - 11 điểm: Bạn bè cho rằng bạn hơi bị khó gần đấy, muốn bạn bè thôi nghĩ vậy thì hãy cố lên nha!

Theo Xemboi.us

118/6