Bói toán qua họ và tên 3
SỐ 3:

Bạn là người xem trọng chuyện tình-cảm và thích được chăm-sóc chiều-chuộng.

Do đó, người yêu của bạn phải là người có thể đáp-ứng mọi đòi-hỏi mà Bạn yêu-cầu. Nếu không, thì cái Miệng bạn méo xẹo...cái mặt nhăn-nhăn !

Và sở thích của bạn, cũng như tâm-tư của bạn cũng dễ phát-hiện, vì bạn là người cởi mở, thành-thật nói ra hết những cảm-nghĩ của mình, ngay cả chuyện thích về thú vui dục-lạc, bạn cũng biểu lộ cho người iu biết nữa ! Bạn cần có cây cối, sông nước gần mình thì đem lại may mắn hơn, cũng như trang sức cần nhiều đá quý hơn là Kim-loại. Màu hợp: Xanh nước biển, Xanh lá cây, màu Đen. Số hợp của bạn là 1 & 4.

(còn tiếp...)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tu vi,xem boi,boi ten
62/4