Bói toán qua họ và tên 6
SỐ 6:

Bạn có sở-thích làm lãnh-tụ, hoặc chỉ-huy ! do đó, trong tình cảm, bạn hay quay người yêu như chong-chóng vì đòi hỏi những điều bạn thích...Đặc biệt, nếu người bạn hơi nhỏ-nhắn gọn-gàng, thì lại càng tăng cái tánh “Ghen” lên, chẳng những hay “ghen bóng ghen gió”, mà bạn còn có thể ghen cả với cái quá-khứ của người tình nữa. Điều này thật ra là vô bổ, và hong có chút xíu ích-lợi thực-tế gì cho chuyện tình-cảm giữa hai người. Do đó, bạn nên lưu-tâm để sửa-chữa khuyết-điểm này nhé. Các Trang sức Kim loại đem lại may mắn cho bạn. Màu hợp Trắng và Vàng. Số hợp 2 & 9.

(còn tiếp...)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tu vi,xem boi,boi ten
62/4