Bói toán qua họ và tên 8
SỐ 8:

Bạn là người có số Đào-hoa đấy, cho nên lúc nào tình-cảm cũng có nhiều sôi-động. Hơn nữa, bạn là người có nhiều nhiệt-tâm, nên cuộc sống càng dễ giao-tiếp với nhiều người và nẩy sinh nhiều mối tình...cho nên dễ yêu và dễ quên làm bạn lúc nào cũng có vẻ vui tươi hơn là buồn bã. Đồ trang sức, hoặc trang trí quanh bạn cần có nhiều mầu Đỏ, hoặc đá quý, đồ sành-sứ. Màu hợp Đỏ và Vàng. Số hợp: 2 & 9

(còn tiếp...)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tu vi,xem boi,boi ten
62/4