Bói toán qua họ và tên 9
SỐ 9:

Bạn là người tế-nhị, chiều-chuộng đến đôi khi bạn chịu thiệt-thòi để người yêu được hài lòng. Vì quan niệm của bạn, tình-cảm cao hơn là vật-chất. Và đó là cái dễ thương quyến-rũ nhất của bạn với những người cùng quan-niệm. Đồ trang sức, hoặc trang trí quanh bạn cần có nhiều mầu Đỏ, hoặc đá quý, đồ sành-sứ. Màu hợp Đỏ và Nâu. Số hợp: 3 & 4

Từ khóa bài viết: ,tu vi,xem boi,boi ten
62/4