Các quẻ bói Kiều 48
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 142- Lấy tình thâm trả nghĩa thâm (2683)

Nước non để chữ tương phùng kiếp sau (1786)

Tương phùng: gặp lại nhau.

143- Chắc rằng mai trúc lại vầy (1679)

Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi (2424)

Mai trúc: tình nghĩa thân thiết. Mai và trúc thường được trồng gần nhau.

Tấc riêng: tâm sự ở trong lòng mình.

Cất gánh: để gánh lên vai.

144- Dưới đèn sẵn bức tiên hoa (2625)

Một mầu quan tái bốn mùa gió trăng (1596)

Tiên hoa: giấy viết thư, chép thơ.

Quan tái: cửa ải nơi biên thùy, chỉ đường xa.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4