Các quẻ bói Kiều 50




Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 148- Bấy lâu khăng khít giải đồng (1341)

Biển trầm luân lấp cho bằng mới thôi (1104)

Giải đồng: sợi dây buộc hai tấm lòng lại với nhau.

149- Khi gió gác khi trăng sân (1295)

Hoa xuân đương nhị ngày xuân còn dài (1006)

Hoa xuân đương nhị: hoa xuân đang nở, phô bày cánh và nhị hoa thật đẹp.

150- Đêm xuân một giấc mơ màng (849)

Làm chi lỡ nhịp cho đàn ngang cung (1460)

Đàn ngang cung: những tiếng đàn không ăn nhịp với nhau.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4