Các quẻ bói Kiều 54
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 160- Một nhà sum hợp sớm trưa (2733)

Trầm bay nhạt khói, gió đưa lay rèm (2852)

161- Bốn bề bát ngát mênh mông (2735)

Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? (3046)

162- Đội trời đạp đất ở đời (2171)

Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng (2686)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4