Các quẻ bói Kiều 55
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 163- Độ sinh nhờ đức cao dày (3055)

Cành kia chẳng phải cội này mà ra? (1322)

Độ sinh: đưa cho chúng sinh vượt qua bể khổ mà sang bến bờ thong dong.

164- Chở che đùm bọc thiếu chi (3185)

Tấm riêng riêng những nặng vì nước non (1330)

Tấm riêng: tấm lòng riêng.

165- Giật mình thoắt tỉnh giấc mai (2727)

Rằng không thì cũng vâng lời rằng không (1176)

Giấc mai: giấc ngủ nhẹ nhàng. Mai: cây mai do tích Triệu Sư Hùng ngủ dưới gốc mai.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4