Các quẻ bói Kiều 59
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 175- Gửi thân được chốn am mây (2053)

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương (2058)

Ngọn đèn khêu nguyệt: thức khuya đọc sách, tim đèn cháy sáng có hình của con trăng lưỡi liềm.

Tiếng chày nện sương: thức sớm, ta thỉnh chuông đại hồng mà giống như đang nện vào đám sương mù.

176- Mai cốt cách tuyết tinh thần (17)

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng (3180)

Mai cốt cách: hình dáng thanh tao như cành mai.

Tuyết tinh thần: tấm lòng trong sáng như tuyết trắng.

Khấu đầu: lạy xuống với đầu mình chấm sát mặt đất.

Cao thâm: ơn nghĩa cao sâu.

177- Sư đà hái thuốc phương xa (3231)

Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang (531)

Gia đồng: người giúp việc ở trong nhà.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4