Các quẻ bói Kiều 60
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 178- Bẻ lau vạch cỏ tìm đi (3003)

Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ (3078)

Sự muôn năm cũ: chuyện ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi.

179- Sự đời đã tắt lửa lòng (3045)

Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần (2702)

Chuyển vần: sự xoay vần, thay đổi ở trong thiên nhiên.

180- Người sao hiếu nghĩa đủ đường (2653)

Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây (2622)

Hiếu nghĩa: có lòng kính cẩn với cha mẹ, thương yêu với anh em, bạn bè.

Kiếp đoạn trường: giai đoạn của đời sống mà con người phải chịu nhiều khổ đau.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4