Các quẻ bói Kiều 62
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 184- Dẫu rằng sông cạn đá mòn (1975)

Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang (2816)

Cho đang: mà lại cam chịu cho được

185- Gọi là trả chút nghĩa người (2785)

Dẫu trong nguy hiểm dám dời ước xưa (2256)

186- Khi nên trời cũng chiều người (2689)

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông (2748)

Khi nên: gặp lúc thuận lợi.

Gió đông: gió từ phương đông thổi lại, gió mùa xuân.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4