Các quẻ bói Kiều 63
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 187- Còn nhiều hưởng thụ về lâu (2723)

Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi (1630)

Ấm lạnh, ngọt bùi: chăm sóc từng miếng ăn tấm áo cho cha mẹ.

188- Non quê thuần vược bén mùi (1593)

Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông (2634)

Thuần: rau rút. Vược: cá lư.

189- Vậy nên những chốn thong dong (2663)

Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa (2850)

Phím đồng: phím đàn làm bằng gỗ ngô đồng, ngụ ý chỉ cây đàn.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4