Các quẻ bói Kiều 67
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 199- Một tay gây dựng cơ đồ (2462)

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên (3224)

Cơ đồ: sự nghiệp.

200- Ai ngờ lại họp một nhà (3177)

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau (2626)

Thiên tuyệt bút: bài thơ rất xuất sắc, có khi là bài thơ cuối cùng của một danh nhân.

201- Đường đường một đấng anh hào (2169)

Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành! (674)

Anh hào: bậc tài trí hơn người.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4