Chọn vợ chọn chồng tuổi Nhâm Thìn

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.


Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?


Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.


Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.


Tuổi: NHÂM THÌN
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)


Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn.
1. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)


Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.


XIN LƯU Ý


Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4, 8, 2, 9, 3, 12 và tháng 1 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2, 4, 1 và tháng 5 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi: NHÂM THÌN
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá, có chút ít chức phận dễ làm ăn, phải có đôi phen thành bại thì mới nên, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài rất luân chuyển.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức, nhiều người hay mến thương, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn và chung lo với nhau.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng , hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình, nên cần năng, về hào con thiểu phước.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng , về hào tài hay luân chuyển.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)


Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.


Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp, cho lắm, chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài rất luân chuyển.


Theo blogphongthuy.com

24/2