Giải mộng: dơ dáy, tắm gội, lăng nhục

Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của · Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang · Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc · Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu

·        Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của

·        Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang

·        Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc

·        Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu

·        Nóc cầu tiêu chồng nóc, chủ về được của

·        Trong cầu tiêu khô ráo, chủ về phá gia

·        Gác nóc cầu tiêu, mầng về được của

·        Hốt phân về nhà, điềm đại cát lợi

·        Mình ở trong bùn, sở cầu chẳng thành

·        Mất đại tiểu tiện, chủ về mất của

·        Bùn dơ áo xiêm, sinh sản chẳng lành, hoặc thân bị nhục  

·        Trai gái tắm gội lên giường thuộc về điềm xấu

·        Tắm gội bụi đất, tật bệnh được an

·        Gội đầu, điềm dời chỗ ở và tật bệnh trừ

·        Bị nhục mạ, gây sự kiện cáo.
Từ khóa bài viết:
855/43