Giải mộng điềm chiêm bao (Phần I)

Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại ø Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo ø Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương ø Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác
 
ø     Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại

ø     Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo

ø     Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương

ø     Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác

ø     Mình có bệnh, sâu bò ra, điềm được chức trọng

ø     Nơi mình sâu bò, bệnh hoạn được an

ø     Dây nhợ trói mình, điềm tốt trường thọ

ø     Gông khoá tới mình, sẽ bị tật bệnh

ø     Mình béo hay là gầy, đều là điềm xấu

ø     Mặt đối với quan, chủ về đại cát

ø     Trần mình không áo, điềm đại cát lợi

ø     Đàn bà rẽ tóc, sẽ có tư tình

ø     Đầu bạc, chủ về trường thọ đại cát

ø     Đầu mọc đôi sừng, có sự cạnh tranh

ø     Đầu trọc, tóc rụng, đều là sự hung

ø     Mặt mọc mụn nhọt hay là nốt ruồi, chủ về điềm xấu của con

ø     Tóc đầu tự nhiên rụng, lo về con cháu

ø     Tóc đầu lại mọc, chủ về thọ trường

ø     Gội đầu, tắm mình, điềm được thăng quan hay là trừ tật bệnh

ø     Rửa tay, rửa chân, lo cũ trừ hết

ø     Mặt soi gương: sáng là tốt, tối là xấu

ø     Gương vỡ soi người, chủ về phân tán

ø     Tay chân nung thũng, huyết chảy ra, điềm đại cát lợi

ø     Hở đầu rẽ tóc, bị người âm hiểm mưu sâu

ø     Rẽ tóc che mặt, việc quan tụng sẽ đến

ø     Cắt gọt tóc đầu, trong nhà có sự hung

ø     Lông mày cao tày người, lộc vị sẽ tới

ø     Răng tự nhiên rụng đi, điềm xấu cha mẹ

ø     Răng rụng lại mọc, con cháu hưng vượng
Từ khóa bài viết: ,giai mong diem chiem bao
855/43