Giải mộng lô đề

               
Con ốc: 22 - 42 - 82.

Con ngỗng: 23 - 43 _ 83.

Côn trùng: 25 - 45 - 35.

Con cọp: 26 - 46 - 86.

Con heo: 27 - 47 - 87.

Con thỏ: 28 - 48 - 88.

Rồng nằm: 30 - 50.

Con cho': 31 - 51 - 91.

Chó cắn: 29,92,93

Chó cắn đuổi theo: 58,38

Chó cắn chảy máu: 98,99

Con ngựa: 52 - 32 - 92.

Con voi: 34 - 83 - 38.

Con chuột: 75 - 83 - 29.

Mèo rừng: 85 - 93 - 94.

Con ong: 84 - 86 - 96.

Con hạc: 37 - 57 - 87.

Con chồn: 28 - 38 - 97.

Mèo nhà: 38 - 58 - 98.

Con bướm: 39 - 59 - 99.

Cục đá: 00 - 40 - 60.

ân ái 25 - 75

Ăn cá to 05 - 60

Ăn cắp xe đạp 34

Ăn chay 86 - 85

Ăn chua 93 - 39

Ăn chuối 34 - 64

Ăn cỗ 93 - 67

Ăn cơm 74 - 85

Ăn củ đậu 38 - 39

Ăn hàng 03 - 04 - 52 - 19

Ăn hoa quả 84 - 68

Ăn khoai 75 - 85 - 58

Ăn mày 01

Ăn no quá 95 - 79

Ăn thịt mèo 19 - 91

Ăn thịt người 83 - 85

Mồ mả: 12 - 32 - 72.

Bãi cỏ: 13 - 33 - 73.

Xa nhà: 14 - 34 - 74.

áo lót: 15 - 35 - 75.

Tờ báo: 16 - 36 - 76.

Đống rơm: 17 - 37 - 77.

áp lực: 18 - 28 - 78.

Tra tấn: 19 - 39 - 79.

Mất tiền: 69,71

Nhầm tiền: 39,72

ân ái: 25,75

Sinh lý hai người: 02,22

Làm tình: 38,39,90

Yêu đương: 24,87,86

Tình nhân: 47,78

Đàn ông: 26,27

Đàn bà: 28,87

Bị tù tội: 92,29

Lửa cháy: 07,27,67,87

cháy nhà: 05,43

Đống lửa: 08,48

Nói chuyện với mẹ: 57,75

Bị đòi nợ: 56

Vay mượn: 06,86

Ăn tiệm 26 - 56 - 21

Ăn tôm 83 - 89

Ăn trộm cá 63 - 78 - 87

Ăn trộm xe máy 04

Ăn trộm 01 - 90

Ăn trưa 01 - 02 - 92

Ảnh bà cụ 54 - 59

ánh chớp 53

Anh em gặp nhau 01

áo bay 40 - 45

áo bu dông 08 - 06 - 56

áo của chồng 07 - 70

áo của phụ nữ 00 - 02

áo của vợ 09 - 19 - 91

áo dài nữ 64 - 46

Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54

áo hoa 22 - 33

áo len 34 - 84

áo lót 09 - 59

áo mưa 87 - 42 - 07 - 67

áo tây 00 - 04

áo thể thao 43 - 34
Từ khóa bài viết:
855/43