Giải mộng (phần V)

Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc


- Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu. 
- Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo.
- Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương.
- Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác.
-Muốncóbịnh, sâu bò ra, điềm được chức trọng.
- Nơi mình sâu bò, bịnh hoạn đặng an.
- Dây nhợ trói mình, điềm tốt trường thọ.
- Gông khóa tới mình, sẽ bị tật bịnh.
- Mình mập (béo) hay là ốm (gầy), đều là điềm xấu.
- Mặt đối với quan, chủ về đại cát.
- Trần mình không áo, điềm đại cát lợi.
- Đờn bà rẽ tóc, sẽ có tư tình.
- Đầu bạc, chủ về trường thọ, đại cát.
- Đầu mọc đôi sừng, có sự cạnh tranh.
- Đầutrọc, tóc rụng, đều là sự hung.
- Mặt mọc mụn nhọt hay là nốt ruồi, chủ về điềm xấu của con.
- Tóc đầu tự nhiên rụng, lo về con cháu.
- Tóc đầu lại mọc, chủ về thọ trường.
- Gội đầu, tắm mình, điềm đặng thăng quan hay là trừ tật bịnh.
- Rửa tay, rửa chân, lo cũ trừ hết.
- Mặt soi gương: sáng là tốt, tối là xấu.
- Gương bể (vỡ) soi người, chủ về phân tán.
- Taychân nung thũng, huyết chảy ra, điềm đại cát lợi.
- Hớt đầu rẽ tóc, bị người âm hiểm mưu sâu.
- Rẽ tóc che mặt, việc quan tụng sẽ đến.
- Cắt gọt tóc đầu, trong nhà có sự hung.
- Lông mày cao tày người, lộc vị sẽ tới.
-Răng tự nhiên rụng đi, điềm xấu cha mẹ.
- Răng rụng lại mọc, con cháu hưng vượng.
Từ khóa bài viết: ,Giải mộng điềm chiêm bao
855/43