Giải mộng (phần VI)

mộng về: vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan, và anh em, trai gái- Vợ chồng yến hội, chủ về biệt nhau.
- Vợ chồng cãi lộn, chủ về tật bịnh.
- Vợ chồng chia thoa, chủ về biệt ly.
- Vợ chồng đánh lộn, tình muốn hòa hiệp.
- Đi cùng đàn bà, chủ về mất của.
- Mình ôm đàn bà, sẽ có sự mừng
- Giaovới đàn bà, điềm có ma quái.
- Ngồi cùng đàn bà, thuộc điềm đại cát.
- Đàn bà ôm chồng, mừng phát tài lớn.
- Vợ chồng cùng chải đầu, thuộc về điềm tốt
- Vợ chồng lạy nhau, chủ về phân tán.
- Giao tiếp với con trai, chủ về mất của.
- Vợ vận áo gấm, điềm sanh con sang.
- Thấy vợ có thai, chủ về tình ngoại.
- Thấy âm hộ của vợ, chủ về khẩu thiệt.
- Đàn bà trần truồng, chủ về đại cát.
- Con trai trần mình, vận mạng thông đạt.
- Anh em phân ly, khẩu thiệt sẽ tới.
- ôm đứa con nít hay là đứa con nít chết, đều chủ về khẩu thiệt.
- Mới sanh trai gái, chủ về đại cát.
- Thấy việc cưới hỏi và việc hiếu, đều là điềm hung.
-Con trai hóa làm ni cô (sư nữ), thuộc về điềm xấu.
Từ khóa bài viết: ,Giải mông điềm chiêm bao
855/43