Giải mộng: Rùa, rắn, tôm, cá, ba ba và sâu bọ

Rùa vào trong giếng, phú quý tới nơi · Rùa, rắnchầu nhau, chủ về sinh của. · Mộng thấy con rùa, sinh con gái quý · Mình bắt con rùa, chủ về việc tang
 
·        Rùa vào trong giếng, phú quý tới nơi

·        Rùa, rắnchầu nhau, chủ về sinh của.

·        Mộng thấy con rùa, sinh con gái quý

·        Mình bắt con rùa, chủ về việc tang

·        Mộng thấy ba ba, chủ về được của.

·        én bay trên nước, trăm sự đều tan

·        Trong giếng có cá, chủ về thăng quan

·        Giăng lưới bắt cá, điềm đại cát lợi  

·        Thấy người bắt cá, ăn uống đều lành

·        Đơm cá, ắn cá, chủ về tật nhỏ  

·        Trong nước câu cá, điềm đại cát lợi

·        Trong rừng đi săn đánh lưới, làm việc không lành

·        Bầy cá lượn nước, chủ về có tài.

·        Mộng thấy cá chép, vợ có thai rất tốt

·        Cá to quậy động, chủ về thanh danh

·        Cá nhỏ đẻ con, điềm đại cát lợi

·        Cá không xuống nước, vận mệnh lại thông

·        Tôm biến thành cá, điềm mất tài vật

·        Mình ngồi trên cá, sâu, bệnh boạn trừ hết

·        Thấy cua, thấy cáy, chủ về trăm bệnh tiêu tan

·        Chẫu chuộc hay là ễnh ương kêu và chạy, khẩu thật thêm điều.

·        Thấy con quang (giống vi trùng dưới nước), chủ về đàn bà mất của.

·        Thấy ốc, thấy hến, chủ về ở ngoài chẳng đau

·        Thấy con cáp  lỵ (trai biển), điềm già sinh con.

·        Bướm bay vào đèn, người khác ly tán.

·        Tằm bay chẳng có kén, diềm tốt của chủ nhân.

·        Ong, rắng nghịch nhau, làm việc chẳng thành.  

·        Khương  lang (là con bọ hung) làm đống, chủ về mất của

·        Chuồn chuồn bay đôi, có mỹ nhân tới

·        Ong đốt gót người, mừng về có của

·        Súc  chức (là con Dọt sành) tiếng rên, có sự phiền não.

·        Biển bức (con dơi) bay đàn, việc âm thì tốt

·        Ngô công (con rết) cắn người, điềm tốt thọ mệnh

·        Mộng thấy kỳ rận ( con giun), điềm tốt ruộng nhà.

·        Thấy con diên du (là giời leo, hình như con rết mà nhỏ), cầu tài thì tốt

·        Con muỗi đốt người, điềm có sự mất

·        Ruồi sinh bận áo người, ắt có gièm pha.

·        Thấy con lâu  quấc (là con nhái chàng, da xanh mà dài cẳng), có sự bất minh.
Từ khóa bài viết:
855/43