Hướng dẫn bói bài đoán trước sự việc bất ngờ
Sự việc bất ngờ Có nhiều người đi xem bói bài Tarot thường có những thắc mắc, nếu giải đoán theo các mục dàn bày bài như trên chưa đủ thỏa mãn, có thể dàn thêm cách sau :

- Hình trên là cách dàn bày bài theo thứ tự để úp không ngửa, khi xem mới lật ra từng lá giải đoán : Lá bài 1 chủ thể về sự việc mà thân chủ đang nghĩ đến. Nếu xem tai nạn mở lá 2, 3 và 4. Xem tiền bạc lá 5, tình cảm lá 6, công việc lá 7. Lá thứ 2 : sự việc từ đâu đến, mang ý nghĩa gì (nếu nữ là lá thứ 3) Lá thứ 3 : tính chất cát hung (nếu nữ là lá thứ 2) Lá 4 : sự việc ở cấp độ nào ? Có giải quyết được hay không ? Lá 9 và 10 : trả lời cho câu hỏi số 5, 6 và 7. Lá 2, 3 và 4 là những câu hỏi, đáp về tính cách tai nạn. Lá 8 : câu trả lời cuối cùng cho những thắc mắc từ câu hỏi 2 đến câu hỏi 7.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói bài
24/2