Hướng dẫn bói bài xem ngày tháng
Cách dàn xem tháng : Có nhiều vị sau khi xem xong phần bổn mệnh, hay do thân chủ đề nghị, tiếp tục dàn bày bài xem quẻ tháng với hình thức như

Cách này phải nhớ lá bổn mệnh và lá sự việc. Còn xem một quẻ mới, phải xào, kinh bài, đoạn nam tay trái nữ tay phải, như phần đầu đã nói, rút một lá cho bổn mệnh, tay còn lại rút một lá cho sự việc. Nhìn hình 3 chúng ta thấy, một tháng có đủ từ 29 đến 30 ngày, dàn bày theo 6 hàng ngang, mỗi hàng gồm 5 lá. Với cách này không thể tính ra thứ mấy trong tuần lễ. Cách xem không có gì thay đổi so với cách dàn bày bài ở mục trước. Còn lá 31 là hỏi và lá 32 là đáp, theo như thân chủ có yêu cầu, thắc mắc.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói bài
24/2