Hướng dẫn xem ngày

Vũ Trụ quan

Giả sử Tượng có, mà có thể bỏ đi, thì lời của thánh nhân không thể kê cứu, những điều Phục Hy nhờ tượng số đã để lại những lời dạy trở thành ra điều thừa vô ích.

Thủ Tượng không ngoài âm dương cương nhu, bỏ vạch hào mà nói Tượng, bỏ "Tam ngũ thác tổng" mà nói Tượng, bỏ danh biện vật - tạp mà nói Tượng, thì không phải là Tượng vậy.

Người học Dịch không thể rời tượng số để đặt hào Thoán, người nói Dịch cũng không thể nói suông về tính mệnh ở bên ngoài tượng số vậy.

Thân giám - Tuân Duyệt đời Đông Hán có câu:

Dương cực tắc kháng,
âm cực tắc ngưng.
Kháng tắc hữu hối,
Ngưng tắc hữu hung.

Phục Hy chỉ nêu lên cái đại phàm, lấy 1 mà suy ra 3. Tư duy hình tượng là giai đoạn đầu của tư duy, những nét vẽ bát quái của Phục Hy đánh dấu sự bắt đầu tư duy trừu tượng của người phương Đông, mà khởi nguồn là tư duy hình tượng. Dịch chỉ rõ tư duy Thái cực là tư duy căn bản của Dịch, là mô hình tư duy đối lập trong một thể thống nhất. Cho nên tư duy Thái cực cấu thành nên đặc trưng tư duy có tính hệ thống phương Đông.

Dịch kinh và Dịch truyện đã đưa lý luận âm dương bát quái thành ba nguyên lý chính:

- Nguyên lý âm dương - trời.
- Nguyên lý cương nhu - đất.
- Nguyên lý động tĩnh - người.

Nghĩa - Lý là vô cùng, không thể dùng lời mà diễn tả hết được. Cho nên, truyện chú thời Hán, sớ nghĩa thời Đường, nghị luận thời Tống, mỗi thời thay đổi mà công dụng của Dịch thì vẫn tuỳ thời tuỳ việc mà tự xem xét.

Tinh nghĩa nhập thần là để nắm được công dụng. Nắm được cái công dụng là để an thân, sùng đức. Cái lẽ biến hoá của Dịch, ở nơi gần, thì giữ được bình thản yên tĩnh mà chính đính, không hỗn loạn.

Trời đất với Người thống nhất hợp lại, dùng quan điểm tổng quan để tìm hiểu quy luật trời đất, việc người trong vũ trụ nhân sinh, đây là ưu thế của tư duy hệ thống trong Dịch.

Nội tượng là cái cực của Lý.
Ngoại tượng là cái cùng của Vật.

===================

Tham khảo:

Hôm nay, ngày 24/11/2011, theo âm dương lịch là ngày 29/10, tức là ngày Quý Mùi, 
Lời tương: Lý sương kiên băng, âm thuỷ nhưng dã. Thuần trí kỳ đạo, chí kiên băng dã 
(Dẫm lên sương mỏng, nói rõ âm khí bắt đầu ngưng tụ. Theo như quy luật thì băng dầy tất sẽ đến.)

- Ngày 25/11/2011, âm dương lịch là ngày 01/11 nhằm ngày Giáp Thân
Lời tượng: Hoàng thường nguyên cát. Văn tại trung dã.
(không dùng đức ôn hoà văn nhã thì mất đạo trung).

- Ngày 26/11/2011, âm dương lịch là ngày 02/11 nhằm ngày Ất Dậu 
Lời tượng: Long chiến vu dã. Kỳ đạo cùng dã. 
(Đạo thuần âm đã phát triển đến cùng tận)

- Ngày 27/11/2011, âm dương lịch là ngày 03/11 ngày Bính Tuất 
Lời tượng: Cấn kỳ thân. Chỉ chư cung dã 
(phải kiềm chế bản thân nếu không địa vị của mình sẽ gặp nguy hiểm).

- Ngày 28/11/2011 (04/11 - ngày Đinh Hợi) 
Lời tượng: Đống long chi cát. Bất nạo hồ hạ dã. 
(Rường cột trở lại thẳng cứng được chăng? Rường cột đang có dấu hiệu bị oằn võng)

- Ngày 29/11/2011 (05/11 - ngày Mậu Tý) 
Lời tượng: Chung nhật giới. Hữu sở nghi dã.
(Phòng hoạ hoạn. Ngày nhiều sự cố nghi sợ)

- 30/11/2011 (06/11 - ngày Kỷ Sửu) 
Lời tượng: Thất nhật đắc. Dĩ trung đạo dã.
(Trung chính đang bị biến đổi)

- Ngày 01/12/2011 (07/11 - ngày Canh Dần) 
Lời Tượng: Phệ phu diệt tị. Thặng cương dã.
( Trời đất gia hình vạn vật. Vì con người đã cưỡi lên sự cương cứng)

Từ khóa bài viết:
  • Tin tiếp theo

10/1