Khảo luận về Tướng mạo và Phong thủy 3
Trở lại trường hợp Trần Độc Tú. Ông này đạt được những ưu điểm về tướng diện nghĩa là "thanh" như đã kể nhưng trong cái "thanh" lại có nhiều cái "trọc" nghĩa là có khuyết điểm.

Điếu Kim Ngao tìm thấy ở họ Trần có ba cái "trọc" trong tướng mạo và những khuyết điểm này có thể xếp chung vào loại "hình" như sau:

-Trước hết là "mục quang bất định" có nghĩa là ánh mắt ông ta luôn luôn di chuyển biểu hiện nội tâm bất định.

-Kế tiếp là "ngữ vĩ tế trầm" nghĩa là âm cuối của một chữ hay chữ cuối của một câu phát ra nhỏ và thấp so với âm đầu và âm giữa hay những chữ trên của câu, nên nếu nói nhanh thì không rõ ràng, khiến người nghe bị thuyết phục bởi cách nói hùng hồn dáng điệu hăng hái của kẻ nói hơn là do lãnh hội được ý nghĩa câu nói. Có người lại cho rằng tướng tá họ Trầân thanh tao, nho nhã nhưng giọng nói tuy to nhưng lại có vẻ sấn sổ, lấn lướt và mạnh bạo thể hiện chất "trọc" trong cái "thanh."

-"Bộ phạt bất ổn" hay bước đi, dáng đứng không vững vàng.

-"Tiếu thanh bất dương" nghĩa là tiếng cười tuy to nhưng âm hưởng không vang, không sang sảng hay gây khoái tai cho người nghe và không thể hiện được nguồn vui tự nhiên của người cười.

Tìm ra khuyết điểm biểu hiện chất "trọc" trong cái "thanh" của của Trần Độc Tú, Tần Tứ Gia luận đoán hơi khác. Ông này cho rằng Trần có bốn cái "trọc" về "khí” như sau:

-"Trầm tư tỏa mi" nghĩa là khi suy nghĩ thì chau lông mày có dáng buồn bã chứng tỏ "ý trọc."

-"Nhan sắc bất thuần" hay sắc mặt không đều nghĩa là hay biến sắc, đây là khuyết điểm "sắc trọc."

-"Khí lực bất túc" hay là sức không đủ nên có dáng mệt mỏi hay "lực trọc."

-"Tú khí bất súc" nghĩa là tinh hoa không hàm chứa mà lộ ra ngoài, thế mà "Anh hoa phát tiết ra ngoài" thì làm sao mà sung sướng cho được! Đây là nhược điểm "tài lộ."

Căn cứ vào các phân tích trên hai nhà tướng số đã cả quyết vận mạng của họ Trầân sẽ có lúc rất hồng, tươi sáng vô cùng như vầng dương giữa ngọ. Giai đoạn đẹp nhất của ông ta có thể kể là 1917-1927. Tiếp đó là giai đoạn suy vong tàn mạt từ 1927 tới 1942. Trong giai đoạn suy tàn họ Trần sẽ gặp cảnh gia đình ly tán, cốt nhục chia lìa và thân bại danh liệt, bạn bè bỏ rơi, vào tù và cuối đời bệnh hoạn cho đến khi nhắm mắt một cách âm thầm trong quên lãng. Nên nhớ bản suy đoán được đăng trên báo tại Bắc Kinh vào năm 1917 nghĩa là trước cả cuộc Ngũ Tứ Vận Động năm 1919. Ngày đó chẳng ai tin hai nhà tướng số vì Trần Độc Tú lúc đó chưa tới 40, học giỏi (tốt nghiệp ở Nhật và có sang Pháp học thêm về văn chương), hoạt động chống nhà Thanh từ khi còn là một thanh niên, văn hay chữ tốt, có tài hùng biện, có tư tưởng cải cách, lại là khoa trưởng một phân khoa của đại học Bắc Kinh và chủ trưởng tờ Tân Thanh Niên có hàng triệu độc giả. Họ Trần lại dòng dõi phú hào ở An Huy ăn hết đời cũng chẳng hết của. Thế mà bảo hậu vận của ông ta chết trong thân bại danh liệt, nghèo túng bệnh hoạn thì mấy ai tin.

Thời cuộc biến đổi, giai đoạn thứ nhất của họ Trần quả đúng như lời các nhà tướng học dự đoán.

Họ Trần trở thành khuôn mặt chủ lực của cuộc vận đồng văn hóa lịïch sử của Trung hoa được gọi là Ngũ Tứ Vận Động (04-05-1919.)

Trần Độc Tú sang thăm Nga được Lenin o bế, Trotsky vỗ vai và mang tư tưởng cách mạng vô sản về Trung hoa. Năm 1921 ông cùng Lý Đại Sao thành lập Đảng Cộng Sản Trung hoa và được bầu làm chủ tịch kiêm tổng bí thư. Tuy nhiên, Trần Độc Tú có bản chất vốn là một người quốc gia nên không muốn nghe lệnh của của Cộng sản Quốc tế trong việc thực hiện cách mạng ở TQ. Ông chống chiến dịch thanh trừng do Stalin khởi xướng ở Nga vì Stalin giành được quyền hành ở Nga sau khi Lenin chết và Trotsky bị lưu đày. Kết cuộc Trần bị phe Mao, thân Nga lật đổ và mất chức chủ tịch kiêm tổâng bí thư đảng vào năm 1927.

(còn tiếp...)

khongtu.com

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem tướng,nhân tướng học
1768/89