Ngày sinh màu xanh lá cây (9-18/2 hoặc 14-23/8)

Nếu bạn chào đời trong khoảng thời gian 9-18/2 hoặc 14-23/8: Ngày sinh của bạn mang màu xanh lá cây.


Ưu điểm
Bạn là người hoà đồng, lại dễ thích nghi. Do vậy, bạn không mấy khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường mới. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều thuận lợi trong việc lựa chọn những cơ hội tốt nhất cho mình.


Nhược điểm
Bạn có thể thích ứng rất nhanh nhưng bạn không thật tế nhị trong cách ứng xử, nên đôi khi, những lời nói của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh thấy buồn đấy!


Theo Xemboi.us

29/2