Ngày sinh thuộc nhóm B2

Nếu có ngày sinh là 02, 07, 12, 17, 22, 27, bạn thuộc nhóm B2.


Nhóm B2 nói rằng bạn là mẫu người của sự nghiệp và những giấc mơ nhiều hơn là tình yêu. Bạn có rất nhiều hoài bão và chúng quan trọng đến mức, bạn có thể làm bất kỳ điều gì, kể cả việc gạt chuyện tình yêu sang một bên để thực hiện những ước mơ của mình.

Tuy nhiên không phải vì thế mà bạn coi nhẹ tình yêu. Chỉ có điều bạn khó tìm được một người mà bạn cho là hoàn hảo. Lý do bởi bạn không phải là người dễ đặt niềm tin vào người khác. Sẽ là rất khó để bạn hoàn toàn tin tưởng vào một ai đó.

Đây có thể coi là nhược điểm nhỏ của bạn. Kể cả đối với bạn bè cũng vậy, bạn rất coi trọng họ nhưng cũng không chia sẻ với họ tất cả. Dù vậy, điểm mà mọi người khâm phục nhất ở bạn là bạn có tư duy tốt, biết cách nhìn vấn đề ở nhiều mặt khác nhau, nghĩa là có cái nhìn khá toàn diện.

Theo Xemboi.us

29/2