Nhân tướng học về khuôn mặt (phần IV)

Nguyên tắc coi tướng khuôn mặt trước tiên là phải quan sát một cách tổng quát để có ý niệm sơ khởi về sự cân xứng chung về hình thể rồi sau đó mới đi sau vào chi tiết của từng nét tướng khác nhỏ hơn. Thông thường, người ta thường gặp các danh xưng tổng quát sau đây khi đề cập đến tướng khuôn mặt.

Bạn có thể click để xem thêm về Ngũ Nhạc, Tam Đình, Tứ Đậu

NGŨ QUAN


1.VỊ TRí NGŨ QUAN

Ngũ quan là 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt : 
- Hai lông mày gọi là Bảo thọ quan 
- cặp mắt gọi là Giám sát quan 
- Hai tai gọi là Thám thính quan
- Mũi là Thảm biện quan 
- Miệng là Xuất nạp quan.

Cổ tướng kinh bàn về Ngũ quan có câu "Trời lấy ngủ tinh để biểu lộ hình thể ; Đất lấy 5 núi để định khu vực ; người thì dựa vào Ngũ quan để định quý, tiện, bần ,phú " . Sách Nhân luân đại thống phú bàn về Ngũ quan có câu "Nhất quan thánh, thập niên quý hiến". như vậy, đủ rõ trong tướng học, ngũ quan đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cũng bởi lý do trên mà sách này dành 5 chương đề để chuyên khảo chi tiết từng Quan một QU

2. ĐIỀU KIỆN TỐI HẢO CỦA NGŨ QUAN

Đối với phép quan sát Ngũ quan, tướng học có câu sau đây đủ để tóm tắt những điều kiện tổng quát của kẻ có Ngũ quan toàn hảo: "Ngũ quan cần phải Minh lượng và đoan chíng nói về hìng dạng". 

Từ ngữ Minh lượng bao gồm : 
-Thanh khiết 
- Sáng Sủa 
-Có thành khí 
-Trang nhã.

Còn Đoan chính có nghĩa là :
-Ngay thẳng 
-Cân xứng và lớn nhỏ thích nghi 
-Hình thể rõ ràng (chỗ nào cần đầy thì đầy,mỏng thì phải mỏng; đen trắng phân biệt v.v...tùy theo Quan đó là Mắt, Tai, Mũi, Miệng hay lông Mày).

Đó là hai tổng -tắt căn bản trong phương pháp quan sát Ngũ quan.

Từ khóa bài viết: ,Nhân tướng học,xem tướng
1768/89