Nhìn tướng mà đoán người 12
Những tướng mũi xấu :

1. 2 lổ mũi rộng toác là kẻ nghèo khổ, túng bấn.

2. Mũi gẫy là kẻ cô độc

3. Mũi như cái núi là kẻ tự cao tự đại dễ bị ghét nên nghèo khổ.

4. Mũi chó là thuộc loại mũi gầy lộ sống mũi và hình dung thô tục là loại hèn hạ.

5. Mũi chim ưng là kẻ gian tà ác tâm.

Khi coi tướng mũi ta cần phải phối hợp với lưỡng quyền vì mũi lớn đẹp mà lưỡng quyền thấp thì 0 được và tướng mũi cần phải đi đồi với tướng mắt bởi vì mũi lớn đẹp mà tướng mắt hỏng thì cho dù có giàu cũng 0 sang được.

(còn tiếp...)

khongtu.com

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem tướng,nhân tướng học
1768/89