• Xem giờ sinh tốt xấu Cập nhật lúc: 10/3/2013 2:08:00 PM

    Trong 1 tháng có ngày tốt ngày xấu , thì trong 1 ngày cũng có giờ tốt giờ xấu ( nếu quý vị nào nghiên cứu sâu về quẻ Dịch thì có thể không được giờ thì lấy phút , không được cả quẻ phút thì lấy giây.

   • Xem giờ sinh ngày sinh Cập nhật lúc: 10/1/2013 5:03:00 PM

    Phạm kim xà thiết tỏa bản mệnh chết yểu, khó sống...

   • Xem giờ sinh tháng đẻ Cập nhật lúc: 10/1/2013 4:16:00 PM

    Lịch này có ghi những vần thơ về 4 mùa gắn với Hiên Viên Hoàng Đế. Dựa vào những vần thơ này, người ta đưa ra phán đoán chung về số phận của mỗi người, tùy theo vị trí dành cho người đó trên cơ thể ông. Vị trí này phụ thuộc mùa sinh cũng như giờ sinh của đứa trẻ.

   • Xem giờ sinh con Cập nhật lúc: 9/30/2013 4:51:00 PM

    Đối với bật cha mẹ, ai cũng muốn chọn cho con mình những điều tốt nhất, chọn giờ sinh tốt cũng là những điều cần thiết mà các bật cha me có thể làm cho con mình, dù tin hay không thì một đứa trẻ được sinh trong giờ tốt sẽ tự tin và đễ thành công trong cuộc sống sau này.

   • Xem giờ sinh
   • Giờ sinh của bạn: 0h đến 6h
   • Giờ sinh của bạn: 18h đến 24h
   • Giờ sinh của bạn: 6h đến 10h
   • Vận số của người tuổi Thìn theo giờ sinh