Rốn và vận mệnh

Rốn và mạch máu sườn liên quan với lục phủ ngũ tạng:


- Rốn vừa sâu vừa rộng, chủ là người có trí tuệ, phúc trạch.

- Rốn dài, rộng, hẹp, chủ ngu đần , bạc phận.

- Rốn hướng lên trên chủ có phúc, thông minh.

- Rốn hướng xuống dưới, chủ nghèo khổ, ngu vụng.

- Rốn thấp ( so với bụng), chủ suy nghĩ xấu xa.

- Rốn cao (so với bụng), chủ hẹp hòi.

- Rốn có thể để được quả mận nhỏ, công danh bốn biển.

- Rốn lồi, nhỏ chủ khốn khổ.

Từ khóa bài viết:
1768/89