Tính cách tuổi Hợi

Tuổi Hợi :Hợi tương xứng với sao Pices.
Người tuổi Hợi là người có tư tưởng thực tiễn và duy vật .Ưa vui chơi hội hè , thích ăn ngon , mặc đẹp và chuộng các chuyện về tình cảm và yêu đương , nhưng thực chất lại là người có lý tưỡng .Nhược điểm chính : tính bướng bỉnh ương nghạnh đôi khi dẫn họ vào con đường xấu , làm cho họ sau này hối hận , nhưng đã quá muộn .Trong lao động , có tính làm cho người khác tin tưởng , luôn luôn tìm mọi cách làm vừa lòng người khác . Là người có tình cảm , ưa được vuốt ve chiều chuộng , lời nói dịu dàng và coi tổ ấm gia đình là hạnh phúc cao nhất .

Tương hợp : Cảm thấy an toàn khi sống với người tuổi Mão , với Ngọ ; có quan hệ bền chắc với Mùi : có nhiều hy vọng hạnh phúc , Tuất bổ sung tính cách cho Hợi , nhất là chuyện gia đình.

Sưu tầm

2/1