Tóc, Râu và vận mệnh

Tóc là bộ phận dư của huyết, giống như cỏ cây ở trên đất. Tóc, râu mềm, mịn, bóng đẹp, dài , thơm là tốt. Tóc khô, vàng, nóng, dày là xấu.
Người hình mộc tóc nên đẹp, mượt, không nên dày, khô, thô, vàng. Người hình kim, thổ, thủy, hỏa tóc không cần nhiều, dày.


Tóc có ảnh hưởng đến mấy mặt sau đây:


 1. Tóc thứ, mềm, mượt chủ thông minh, giỏi kinh doanh.
 2. Tóc dài đến nhật nguyệt giác chủ ngu bướng.
 3. Thiếu niên tóc rụng, tuổi thọ không dài.
 4. Tóc đen nhay nháy chủ trường thọ.
 5. Tóc hoa râm chủ trường thọ.
 6. Thiếu niên tóc trắng, cha mẹ yếu, dễ chết sớm. Bên trái trắng nhiều, cha khí huyết suy kiệt. Bên phải trắng nhiều, mẹ không trường thọ.
 7. Tóc cứng thân thể khỏe mạnh.
 8. Tóc mềm, tình cảm phong phú, tư duy sâu sắc.
 9. Tóc quăn, tình dục mạnh, sức sống mạnh.
 10. Tóc bong, thân khỏe mạnh, sức sống tốt.
 11. Tóc khô, không khỏe, vận không tốt.
 12. Xoáy giữa đỉnh đầu, vận thuận lợi.
 13. Xoáy ở một bên: Cảnh ngộ không tốt lắm.
 14. Hai xoáy, thể chất yếu, bạc nhược, không kiên trì. 
Từ khóa bài viết:
26/2