TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI 790
HÓA KHOA HÓA QUYỀN HÓA LỘC HÓA KỴ 1. NGỌ THƯỢNG KHOA, QUYỀN TƯƠNG KHỔN BIÊN CƯƠNG NHẬM TRỢNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Khoa, Quyền tọa thủ đồng cung là tướng võ trấn ngự nơi biên thùy.

2. TAM HÓA LIÊN CHÂU PHÚC TẤT TRÙNG LAI Khoa, Quyền, Lộc ở liền ba cung Tý, Sửu, Dần mà cung Mệnh hay Thân an ở một trong ba cung ấy tức được hưởng phúc liên tiếp.

3. KHOA QUYỀN CÙNG BẤT NHƯ LÂM VIÊN Cung Mệnh có Khoa, Quyền chiếu không tốt bằng tọa thủ tại Mệnh.

4. KHOA QUYỀN TẤT THỊ HIỂN DANH Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ thì được vinh hiển.

5. KHOA QUYỀN LỘC MÃ TU PHÒNG KHÔNG KIẾP ÁM XUNG Cung Mệnh có Khoa, Quyền, Lộc, Mãhội hợp rất tốt nhưng nếu bị Không, Kiếp xâm phạm tất mất hết ảnh hưởng sự tốt đẹp sẽ giảm đi nhiều.

6. KHOA QUYỀN NHẬP MỆNH TUY NHÀN LẠC DIỆC HỮU HIỂN DANH Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ tuy không Đắc Địa nhưng cũng được hiên vinh danh giá.

7. HÓA KHOA TRỢ THÀNH VĂN DIỆU, NHẤT GIÁP ĐỀ MAI BẢNG CHI VINH Cung Mệnh có Hoa Khoa tọa thủ gặp Văn Tinh như Khôi, Việt, Xương, Khúc hội hợp thì chỉ một lần thi đã đỗ cao vinh hiển.

8. HÓA KHOA TỐI VI KỲ VẬT HƯỚNG THIÊN THƯƠNG NHI ÁM HỐI Hóa Khoa là đệ nhất giải thần tọa thủ tại cung nào cũng rất tốt đẹp nhưng chỉ sợ gặp Thiên Thương ở cung Nô Bộc thì lại xấu xa mờ ám.

9. KHOA QUYỀN NHÂN KHÔI VIỆT DĨ THÀNH CÔNG Cung Mệnh có Khoa, Quyền tọa thủ lại thêm Khôi, Việt hội hợp tất làm việc gì cũng thành công.

10. KHOA QUYỀN LỘC MÃ VẬN NÀY, MỪNG RẰNG SỐ ẤY ĐẾN NGÀY HIỂN VINH Hạn gặp Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp tất rồng mày gặp hội, hạn tốt.

11. KHOA QUYỀN LỘC HỢP PHÚ QUÝ SONG TOÀN Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất suốt đời được hưởng giàu sang.

12. KHOA MỆNH QUYỀN TRIỀU ĐĂNG CHUNG GIÁP ĐỆ Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp Quyền chiếu là người khoa bảng và có uy quyền hiển hách.

13. KHOA QUYỀN LỘC GIÁP VI QUÝ CÁCH Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Khoa, Quyền, Lộc nên rất quý người có cách này được hưởng giàu sang phúc thọ song toàn.

Tác giả: Thái – Vân – Trình
Nguồn: Đất - Việt Xuất bản

Từ khóa bài viết: ,tử vi,tử vi đầu số phú giải
804/41