TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI 792
VĂN KHÚC VĂN XƯƠNG 1. KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH NHỮNG THANH TÚ NHÃ CHI LANG Cung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ là người thanh nhã.

2. VĂN XƯƠNG TÍNH THẠNH THẢ KHIẾT TỬ ÍCH PHU SƯƠNG Nữ số cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ tất tính tình thanh tao và rất vượng phu ích tử.

3. DƯƠNG PHI HẢO SẮC THỊ KHÚC XƯƠNG Dương Quý Phi cung Mệnh có Xương, Khúc hội chiếu nên rất xinh đẹp khiến vua Đường Huyền Tôn và An Lộc Sơn phải say mê điêu đứng.

4. NỮ NHÂN XƯƠNG KHÚC THÔNG MINH PHÚ QUÝ ĐA DÂM Đàn bà cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ là người thông minh lanh lợi được hưởng giàu sang nhưng rất đa dâm.

5. XƯƠNG KHÚC NHẬP MỆNH THÂN, TÀI DANH QUÁN THẾ Cung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người có văn tài nổi tiếng.

6. KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH DANH QUÁN ĐƯƠNG THỜI Cung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ thì có danh tiến ngay đời mình.

7. VĂN XƯƠNG VĂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNG Cung mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người học rộng tài cao nếu được thêm Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu mới hòan tòan tốt đẹp tất làm nên vinh hiển.

8. VĂN TINH CỦNG CHIẾU GIẢ NGHỊ NIÊN THIẾU ĐĂNG KHOA Giả Định cung Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tạo Mùi xung chiếu Khôi, Việt hội hợp nên tuổi trẻ đã đỗ cao và sớm hiển đạt.

9. XƯƠNG KHÚC LÂM Ư SỬU TẮC CẬN THIÊN NHAN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung là người tài cao học rộng thường phó tá vị nguyên thủ. Số Giả Nghị Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu nên khi ra làm quan được ở kế cận bên vua.

10. VĂN XƯƠNG HỘI LIÊM, CHỈ TÁNG MỆNH THIÊN NIÊN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu, Tỵ, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ đồng cung tất không thọ. Riêng người tuổi Tân Mệnh an tại Tý, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ nếu Thân được Phủ, Tướng hội hợp cũng được sống lâu.

11. XƯƠNG KHÚC GIÁP TRÌ QUÝ NHI THẢ HIỂN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Am, Dương tọa thủ đồng cung giáp Xương giáp Khúc nên rất quý hiển ví như là ngọc cành vàng, Thái Dương là đơn trì Thái Am là quế trì. 12. VĂN QUẾ VĂN HOA CỬU TRÙNG QUÝ HIỂN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung nên rất tốt đẹp làm nên vinh hiển và được hưởng phú quý song toàn.

13. XƯƠNG KHÚC SỬU MÙI GIÁP NHÂN DƯƠNG NỮ, KIÊM PHÙNG HỒNG LỘC HIỀN PHỤ CHI NHÂN Cung Mệnh an tại sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ s9ồng cung gặp Hồng, Lộc hội hợp đàn bà tuổi Giáp là người vượng phu ích tử làm lợi cho chồng cho con và được hưởng giàu sang vinh hiển trọn đời.

14. XƯƠNG KHÚC TỴ HỢI LÂM: BẤT QUÝ VI ĐẠI PHÚ Cung Mệnh an tại Tý, Hợi sáng sủa tốt đẹp có Xương, Khúc tọa thủ hay hội chiếu nếu không quý hiển tất giàu có vào hàng phú gia địch quốc.

15. TỴ HỢI TỌA QUẾ, HOA PHI VINH TẮC PHÚ Cung Mệnh an tại tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nếu không làm nên hiển hách thời cũng giàu có vào hàng đại phú.

16. XƯƠNG KHÚC LIÊM TRINH Ư TỴ HỢI VI NHÂN BẤT THIỆN TAO HÌNH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đồng cung là người không lương thiện có tính sâu trá, khoe khoang và thường phải tù tội.

17. XƯƠNG KHÚC HỌC LỰC PHÙNG TUẾ DƯƠNG THIỆN LÁC TỤNG SƯ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Thái Tuế, Kinh Dương hội hợp tất có tài lý luận, nguy biên thường là luật sư.

18. VẬN XƯƠNG CƯ NGỌ KÝ VIỆT KHỐN: ĐẮC PHỦY DIỆU CHUNG THÀNH ĐẠI KHÍ Cung Mệnh an tại Ngọ có Văn Xương là Dương Kim tọa thủ vào cung Ngọ là Dương Hỏa bị khắc chế sách viết rằng nguy, nếu lại được sao thuộc hành Thủy tọa thủ tất thành đại khí có sự nghiệp lớn lao danh tiếng.

19. VĂN XƯƠNG PHÙNG QUẢ TÚ TRƯƠNG ĐẾ SƯ BỘ TẦM TIÊN Cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ gặp Quả tú đồng cung là người cô độc, xa lánh việc trần tục ví như Trương Đế sư đi tìm tiên.

20. VĂN KHÚC BÍ NGUYỆT Ư HỢI CUNG, QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG NHÂN SỞ ÚY Cung Phu, Thê an tại Tý, Hợi có Nguyệt tọa thủ Văn Khúc đồng cung là số lấy công chúa hay phò mã hoặc người thường lấy vợ đẹp con nhà khuê các trâm anh thế phiệt.

21. VĂN XƯƠNG, TRIỀU NHẬT Ư NGỌ VỊ PHONG TRẦN ĐỊA BỘ THẾ NAN NHÂN Cung Mệnh an tại Ngọ có nhật tọa thủ Văn xương đồng cung là người lịch duyệt, trên đời khó ai bì kịp.

22. XƯƠNG KHÚC VĂN KHÚC ĐỒNG CUNG, PHONG ĐỖ LIỆT TRƯỚNG DUY CHI THỊ Cung Mệnh có Xương, Khúc Miếu, Vương đồng cung nhu Phong Đỗ văn võ tòan tài kẻ dưới trường rất đông.

23. XƯƠNG KHÚC HỮU ÂM DƯƠNG NHI ĐẮC LỰC Cung Mệnh có Nhật, Nguyệt Đắc Địa tọa thủ lại thêm Xương, Khúc hội hợp thật là đắc lực.

24. VĂN KHÚC KỴ ĐỒNG HÓA KỴ HẠN NAN PHÒNG YÊU TỬ CHỈ ƯU Sao Văn Khúc rất sợ gặp Hỏa Kỵ hạn có cách này tất phải chết.

25. XƯƠNG KHÚC THỦ THÂN PHÙNG CƠ DÂM LOẠN Cung Thân có Xương, Khúc gặp Thiên Cơ là người dâm lọan tới già còn mơ tưởng chuyện trai gái.

Tác giả: Thái – Vân – Trình
Nguồn: Đất - Việt Xuất bản

Từ khóa bài viết: ,tử vi,tử vi đầu số phú giải
804/41