Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 2
Dẫn

Khổng Tử làm quan ở nước Lỗ khiến cho Lỗ trở nên cường thịnh. Tề quốc sợ Lỗ mạnh sẽ xâm lăng, Tề mới dùng kế ly gián vua Lỗ với đám quần thần tài giỏi bằng cách tuyển 80 mỹ nữ cho ăn mặc lụa gấm, học tập ca vũ, đem biếu vua Lỗ. Quả nhiên, Lỗ công mê đắm nữ sắc ba bốn ngày không ra triều đình nghe chính sự. Khổng tử từ chức bỏ đi sang nước Vệ. Vệ che không dùng. Sang nước Tần, vừa vượt qua Khuông thành, vì diện mạo Khổng Tử giống hệt tên Dương Hồ, một kẻ cướp khét tiếng trong vùng, quan quăn và dân chúng vừa trông thấy là hè nhau đuổi đánh, thầy trò Khổng Tử bị một phen thất điên bát đảo. Bỏ Tần qua Tống quốc. Có quan Tư Mũ vốn vẫn ghét đạo lý Khổng Khâu, rình lúc thầy Khổng giảng lễ dưới gốc cây cổ thụ, cho người chặt cây đồ để ám hại, may sao Khổng Tử thoát chết nhưng lại phải rời nước Tống đến Trịnh quốc. Thầy đi trước, trò tới sau. Tại nước Trịnh, Khổng Tử đứng chờ nơi cửa Đông. Các trò tìm thầy, hỏi thăm người Trịnh nói : « Cửa Đông có một người, trán cao giống vua Nghiêu, co giống cổ ông Cao Dao, lưng giống lưng ông Tử Sản, nhưng dáng dấp lơ láo như con chó mất chủ (táng gia chi cẩu) ».

Học trò theo chỉ dẫn tìm đến nơi quả đúng là Khổng Khâu, thuật lại lời người Trịnh cho thầy nghe.

Khổng Tử cười mà rằng :

• Hắn nói thể mạo cùa ta giống các bậc cao hiền thời xưa chẳng có gì đúng, nhưng hắn tả (dáng dấp ta như con chó mất chủ thì thất không sai chút nào.

Khổng Phu Tử đời sau được tôn làm vạn thế sư biểu, nhưng lúc sinh thời, ông luôn luôn sống trong cảnh táng gia chi cầu.

Tại sao thế?

Khổng Phu Tử giải thích :

Đạo chi tương hành dă dư ? Mệnh dả Đạo chi tương phố dã dư ? Mệnh dã Bất tri mệnh vô dì vi quân tử.

Nghĩa là:

Đạo được chuộng do mệnh vậy Đạo bị vứt bỏ cùng do mệnh vậy

Không biếl thiên mệnh thì lấy điều gì chứng tỏ đức quân tử ?

Bón tẩu trải bao nhiêu vinh nhục, mãi tới ngoài năm mươi tuổi dành trớ về quê cha đất tổ sao định thi thư và giảng học. Ông bảo học trò :

« Thầy năm mươi tuổi mới biết thế nào là Thiên mệnh ( Ngô ngũ thập nhi tri thiên mệnh)».

Câu nói này đà làm cho đạo Khổng vượt xa các đạo khác vì tính chất nhân văn tuyệt đối của nó. Khổng Khâu không muốn mọi người tôn sùng mình như một vị thánh, ông trước sau chỉ là một con người trong nhân gian cùng chịu an bài của vận mệnh. Cái hay của Khổng đạo là ở chỗ bất (lục dị ư nhân vậy.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78