Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 3
Vào thời kỳ còn trai trẻ cường tráng, ý khí hùng mạnh anh phát, xem việc thiên hạ như ở trong tay mình muốn là được. Nếu có ai nói về hai chữ thiên mệnh, người tuổi trẻ sẽ cười ngất mà cho là hào huyền. Khi tuổi về chiều, từng nếm nhiều cay đắng, lăn lóc đường đời, ý khí tiêu mòn, sức vóc suy yếu. Dù cóng thành (danh toại hay cóng không thành danh không toại, bấy giờ chẳng ai khỏi không thỏ dài mà tự nhủ : « Cuộc đời là số mệnh ! »

Có lưu lạc mới biết mùi trần thế

Còn trần ai không tỏ mặt công hầu

Ngất ngưởng thay con lạo khéo cơ cầu

Muốn đại thụ hãy dìm cho lúng túng

Thân hệ bang gia chung hữu dụng

Thiên sinh hào kiệt bất ưng hư

Hãy bền lòng chớ chút oán vưu

Thời chi hì ngư long biến hoá

Thôi đả biết cùng thông là mệnh cà

Cũng đừng đem hình dịch cầu chi

Hơn nhau cũng một chữ thì.

( Thơ Cao Bá Quát)

Dó là thảm kịch của nhân gian nhưng chính thảm kịch đó đưa nhân loại thăng hoa.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78