Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 4
Huyền thoại Hy Lạp kể:

« Vua xứ Lydie là Croisos rất giàu, cai trị một quốc gia rất mạnh, vàng bạc châu báu trên thể giới đều vào tay nhà vua, triều thần nhiều người tài giỏi. Nhà hiền triết Solon vào yết kiến Croisos, nhà vua cho trần thiết huy hoàng đế đón tiếp. Bước vào lâu đài, Solon chẳng mảy may lưu tám đến sự tráng lệ. Vua Croisos bực lấm mới hỏi : «Theo ngài, trên đời này ai là người xung xướng nhất ? »

Y vua muốn Solon sẻ nói Croisos ỉà người xung sướng nhất. Nhưng nhà hiền triết lại kể số mệnh vua Tellos đã bị kẻ thù đâm trúng ngực chết giữa lúc Tellos và tổ quốc của ông sống trong tuyệt đỉnh vinh quang. Rồi Solon kết luận : « Hàng ngàn ngày trong suốt cuộc đời người không ngày nào tuyệt đối giông ngày nào. số mệnh trộn lẫn sướng với khổ, may với rủi cho nên không ai có thể tự chơ mình hoặc bảo người khác là sướng hay khổ trước khi xinh mạng hoàn lất ». c roi SOS nghe Solon nói, lòng không mấy vui.

Để được yên chí hơn Croisos hôm sau đến đền thờ Apollon mà xin thần thánh dạy bảo cách sống sung sướng mãn đời. Thần thánh dạy : « Hỡi Croisos, con sẽ là người sung xướng mãi mãi »

Yên lòng với tời thánh nói, Croisos tự nhủ : « Ta không bao giờ tính sai chuyện gì, ta đâu phải là thằng điên hay chì biết mơ mộng hào, ta nhìn người cũng như nhìn ta một cách sáng suốt, ta đánh trận thắng luôn luôn, ta cai trị khéo tuyệt bực. Thần thánh cũng bào hạnh phúc của ta không bao giờ mất».

Nhưng Croisos lạc quan chẳng được bao lâu thì vận (đen nối đuôi nhau ập tới, thua trận Per.se, thủ đô Sardes bị vây hãm vợ con vua Croisos bị bất đi, lâu đài cung điện bị thiêu rụi.

Croisos nhớ lại lời cửa Solon, khóc lớn nu) gọi tên nhà hiền triết ba lần.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78