Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 5
Ta có thể không tin tướng mệnh học là môn học mang ý định tìm biết trước vận mệnh, tuy nhiên. Không phải vì thế mù ta không bị những sự việc thuộc về vận mạng quấy nhiễu khiến ta bại hoặc bất giỏi. Huyền bí nhưng lại trông thấy rõ mồn một ị mustérieiix mais objectif).

Vậy có thê khẳng định rằng vấn đề vận mạng học là nghi vấn nhiởĩg vân đề vận mạng thì hàn hoi lù sự thật không hồ nghi gì nữa. Thế gian chỉ khả dì dùng sự thật đề phủ định lý luận chứ không thể đem lý luận để phủ định sự thật.

Khoa học phát đạt đã đánh cho lung lay đến tận gốc cái quan niệm Thần của tôn giáo. Còn quan niệm vận mệnh từ trước tới giờ chưa hề hị sự tấn bộ của trí tuệ làm nó phải biến hoá. Quan niệm vận mạng dã dùng sự thật của nó cho người trí tuệ cũng như cho kẻ vô trí thừa nhận lẽ thịnh suy cát hung ờ đời. Lẽ ấy khoa học nguyên tử năng, khoa học không gian chưa chứng minh giải thích được.

Giáo lý tôn giáo chứng minh giải thích vận mạng bằng sự an bài do bàn tay Thượng Dế. bằng quan hệ tiền kiếp tức là tuyệt đối tuỳ thuộc váo thần quyền thì lại càng không thể chấp nhận vì nó chẳng khác gì bọn phù thuỷ đem ma quỷ lợi dụng vấn đề vận mạng.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78