Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 51
Tử Lộc (tồng cung Nhật Nguyệt chiếu, quí bất khả ngôn. (Tử Vi cùng mội cung với Lộc, có Thái Am, Thái Dương chiếu, đại quí tộc).

Tử Vi, Thất Sát, Hoá Quyền phản tác trinh tường. (Tử Vi chế phục Thâl Sál lại có Hoá Quyền, công danh hiển đạt).

Tử Vi. Phá Quân vô Tã Hữu cát diệu hung ác tê lại chi đồ. (Sao Tử Vi đi với Phá Quân, không thấy có Tả Hừu hay sao lốt là loại ác bá cường hào).

Tử Vi, Vù Khúc, Phá Quân hội Dương Đà khi công hoạ loạn. (Các sao Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân đi cặp hội với Kình Dương, Đà La, người ưa gây rối, phàn bội, chỉ nên buôn bán chớ ham chức vị).

Tử Vi, Quyền Lộc ngộ Dương Đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo. (Tử Vi mặc dầu có Quyền Lộc chiếu mà gặp Dương Đà sang quí nhưng tâm bất chính).

Tử Vi, Thất Sát gia không vong hư danh thụ ẩm. (Đi với Thấl Sát lại gặp sao Thiên Không, chỉ có hư danh, hưởng chút tiếng lăm của ông cha lưu cho con cháu).

Tử Phá lăm mệnh ư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tái gia cát diệu phú quí kham kỳ'. (Đi cặp cùng Phá Quân ở các cung Thìn, Tuất, Sửu. Mùi được nhiều cát tinh trợ giúp là số phú quí nhưng lòng gian tham, quỷ quyệt).

- Tử Phá Thìn, Tuất quân thần bất nghĩa. (Tử Vi, Phá Quân ở hai cung Thìn, Tuất, vua tôi bâ't nhân bấl nghĩa).

- Tử, Phá. Tham Lang vi chí dâm, nam nữ tà dăm. (Các sao Tử Vi, Tham Lang, Phá Quân lụ lại với nhau là người đa dâm, trai hay gái là dâm. Phú nôm của tiền nhân ta có câu : Tử, Tang Tả Hừu hội irung. Có người con gái lộn chồng tìm chẳng hiểu có phải căn cứ ở câu phú chữ ở trên không.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78