Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 54
Ngọc Thiềm tiên sinh làm bài ca về sao Thiên Cơ như sau :

Thiên Cơ huynh đệ chủ Nam đẩu chính diệu tinh Tác sự hữu ihao lược Bẩm tính tối cao minh Sở vi tối hảo thượng Diệc khả lác quần anh Hội cát chủ hưởng phúc Nhập cách cư hàn lâm Cự Môn đồng nhật ví Vũ chức yểm biên đình Diệc yêu quyền phùng sát

Phương khả lập công danh Thiên Lương tinh đồng vị Định lác đạo dữ tăng Nữ nhân nhược phùng thử Tính sảo tất dâm bòn Thiên Đồng dữ Xương Khúc Tụ củng chủ hoa vinh Thìn Tuất Tí Ngọ địa Nhập miếu hữu công danh Nhược tại Dần Mùi Sửu Thâ't Sđl tinh Phá Quân Huyết quang tai bất trắc Dương Đà cập Hoả Linh Nhược dữ chư sál hội Tai hoa hữu hư kinh Lường hạn làm ihử tú Sự tất hữu biến canh

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78