Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 56
Thiên Lương Tham Nguyệt đồng cơ hội, nụ5 dạ kinh thương vô miên thuỵ. (Các sao Thiên Lương, Thái Am, Thiên Đồng hội cùng Ihiên Cơ ngày đêm tảo tần buôn bán, gặp hung tinh lất phải bôn ba).

Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cầu du thử thiết. (Cùng ở một cung có quá nhiều ác sát bao vây Thiên Cơ).

Cự hãm Thiên Cơ vi Phá Cách. ( Cự Mộ ở hãm địa gặp thiên Cơ là Phá Cách, đàn bà mệnh đóng tại Dần Thân Mão Dậu gặp Thiên Cơ, Cự Môn tuy phú quí nhưng dâm dục, hạ tiện).

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78