Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 57
SAO THÁI DƯƠNG

Hỏi: Sao Thái Dương chủ những điều gì ?

Đáp : Thái Dương tinh thuộc hoả, tinh hoa của ban ngày, biểu nghi của tạo hoá. ơ số mệnh là quí khí của con người năng văn năng vũ. Hội tụ với các sao cát thì giáng phúc trinh tường, hội với các ác tinh thì uổng công phí lực như mậy bị che lấp. Thái Dương cư thân mệnh cung tại miếu địa sỗ sáng rực rỡ cho công danh con người. Hoá khí của sao Thái Dương là vừa Quí vừa Lộc cho nên cung quan lộc mà có Thái Dương cực lốt. Nữ mệnh lấy thái dương làm phu chủ, thêm Thái Am chiếu nữa thì phú quí toàn mỳ. Sao này đóng tại cung Thân gặp nhiều sao cát ihường gần những người cao sang quyền ihế. Nếu nó vào cung Tử Tức sẽ sinh quí tử. Vào cung Tài Bạch được trợ lực, giàu có lâu bền. Đại tiểu hạn gặp Thái Dương thêm Tả Hửu khâ đĩ dựng nghiệp.

Thúi Dương bị Hình Kị dễ hư mắt hoặc khắc phụ mẫu. Đại tiểu hạn Thúi Dương đa sát lụ tếl có mội lo về quan tụng. Thái Dương ở cung Thiên Di thường ly tổ nghiệp đi xa làm ăn.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

« Sao Thúi Dương trên vòm trời chu chuyển vô cùng ưa Phụ, Bật cần Lộc Tồn, nêu đi cụp với Thái Am càng đẹp, ghél Cự Môn hăm địa che ánh sáng. Tại miếu vượng địa hội Hoá Lộc, Hoá Quyền gọi quí cách. Được Xương Khúc Khôi Việt lam hợp củng chiếu vào Quan Lộc hay Bài Tạch đại phú quí. Nừ mệnh miếu vượng chủ vượng phu ích lử, nếu gặp sát thì bình thường».

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng :

Thái Dương nguyên thuộc hoà Chính chủ Quan Lộc tinh Nhược cưihân mệnh vị Bẩm tính tối ihông minh Từ ái lượng khoan đại Phúc ihọ hưởng hà linh Nhược dữ Thái Am hội Sàu phát quí vô luận Hừu huy chiếu Thân mệnh Bình bộ nhập kim môn Cự Môn bất tương phạm Thăng điện thừa quân ân Thiên viên phùng ám độ Bần tiện bất khâ ngôn Nam nhân lất khắc phụ Nữ mệnh phu bất toàn Hỏa Linh phùng nhược định Dương Đà nhãn mục hôn Nhị hạn nhược trí thử

Tất định mại điền viên

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78