Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 59
SAO VŨ KHÚC

Hỏi: Sao Vũ Khúc chủ những điéu gì ?

Đáp : Vù Khúc là sao thứ sáu trong vòm bắc đẩu, thuộc kim là chủ về tiền bạc ở cung Tài Bạch, đồng cung với Thiên Phú là thọ. Tính khí quả quyết, cương nghị, hỉ nộ có, phúc lộc dễ mà lai ương cũng dễ. Được lộc Mã hội tụ thì tiền bạc nhiều. Hãm địa gặp sao Tham Lang đi cặp irở nên người khó chơi, tham lam, bủn xỉn. Hội cùng Phá Quân, tiền đến lay là hết. Các sao hung tụ lác hoạ, các sao cát tụ tốt lành.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

« Vũ Khúc thuộc hành kim, trên trời coi về tuổi tho, vào số người chủ quản tài bạch, rất SỢ bị kiềm chế lạc hãm. Râ't cần Lộc Tồn và ưa Thái Am, lấy hai sao Thiên Phủ, Thiên Lương làm trợ lực. Gặp Lộc Mã thì phát lài, hội cùng Tham Lang thiếu niên bất lợi. Nếu đồng cung Thất Sál, Hoả Tinh vì tiền bạc mà bị hại. Ngộ Dương Đà thì cô khắc. Gặp Phá Quân khó bề hiển đạt. Vũ Khúc ihủ mệnh là người cương cường quả đoán, tuổi Giáp, tuổi Kỷ phúc hậu, xuất tướng nhập tướng. Nừ mệnh có nhiều cál tinh là mệnh phụ, bị xung phá tất cô khắc ».

Bùi ca của Ngọc Thiẽm tiên sinh cho sao Vũ Khúc bị thất lạc nên không thấy in irong Tử Vi đẩu số toàn Ihư. Xin mượn bài phú nôm của tiền nhân la để thay thế :

Vũ Khúc là sao Kim hành Vóc người nho nhỏ tính tình thanh cao Chí cương chí nghị anh hào Khoan dung đại lượng lược ihao gồm tài Mệnh Sửu Mùi đồng hai Văn Vũ Tuổi Thổ phùng thai toạ tam phương Binh quyền vạn lý nghênh ngang Anh hùng danh irấn chủ bang một ihời Ai người tuổi Thổ Kim hoặc Mộc Gặp Tham Lang Vủ Khúc đồng liêu Vàn mỏ, vũ lược kiêm Ưu Mộ Trung thai toạ cách siêu mọi người.

(Trích Tử Vi Ao Bí của Việt Viêm Tử)

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78