Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 6
Vũ Khúc, Phá Liêm ưmão địa, mộc yếm lôi kinh. ( Câu này không rõ nghĩa ra sao ?)

Vù Khúc, Kiếp Sát hội Kinh Dương nhân tài trì lực. (Vũ Khúc đi cặp cùng sao Kiếp Sál lại gặp Kinh Dương quanh năm vì ham tiền mà vấl vả).

Vù Khúc, Dương Đà kiêm Hoả Tú táng mạng nhân tài. (Vũ Khúc Hội sao Kình Dương, Đà La, thêm Hoà Tinh vì tiền mâ't mạng).

Vũ Khúc tinh vi quả tú.

Vũ Khúc miếu địa Sửu. Mùi, Tuất, vượng Tí Ngọ, bình thường Tị Hợi.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78