Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 61
SAO LIÊM TRINH

Hỏi: Sao Liêm Trinh chủ nhừng điều gì ?

Đáp : Liêm Trinh thuộc mộc, bắc đẩu đệ ngũ tinh, ở số coi về quyền lệnh nếu không được miếu vượng địa lại phạm Quan Phù (trong chòm sao Thái Tuế) cho nên hoá khí thành tù, chủ tính lang độc, không học lễ nghĩa. Đắc địa gặp Lộc Tôn, phú quí gặp Văn Xương, bặl Ihiệp, gặp Thất Sái hiển đại về võ chức, tại cung Quan lộc có uy quyền, tại Thân mệnh cung là sao Đào Hoa thú hai ham đánh bạc, mê gái mà bị tai liêng. Giao hội Cự Môn nơi hãm địa thường can dự vào việc thị phi. Ngộ tài tinh hăm địa phá hao tổ nghiệp, gặp Thiên Hình, Hoá Kị hay bị chứng xung huyết, gặp sao Bạch Hổ thường tù tội, gặp Hoâ Tinh hãm vào đất Không Vong ihì đầu hà lự ải.

Riêng sao này không thây chép lại lời Hi Di Trần Đoàn. Chĩ có câu ca ngắn như sau :

Liêm Tham Tị Hợi cung Ngộ cál phúc doanh phong Ưng quá tam tuần hậu Tu phòng bất thiện chung.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78