Tử vi số điện thoại hợp tuổi mùi

Số cần xem: 0972499180 
Thân chủ: Nữ 
Ngày tháng năm sinh : 
Dương lịch: Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 1991 
âm lịch: 11/11/1991. Theo Can chi : giờ Nhâm Ngọ ngày Canh Thân tháng Canh Tý năm Tân Mùi 

*******
1. âm dương tương phối:

âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.
0 9 7 2 4 9 9 1 8 0
- + + - - + + + - -
1.1
- Dãy số có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương. 
- Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.
1.2
- Thân chủ sinh năm Tân Mùi, thuộc tuổi âm Nữ. 
- Dãy số cân bằng âm dương nên cân bằng được một phần cho tính âm của bạn rất tốt

2. Ngũ hành bản mệnh:

Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. hay còn gọi là Ngũ hành. Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.
2.1. Ngũ hành của thân chủ:
- Thổ (Lộ Bàng Thổ - Đất giữa đường)
- Ngũ hành của dãy số: Thủy 
- Ngũ hành của dãy số không sinh không khắc với ngũ hành của thân chủ, chấp nhận được.
2.2. Ngũ hành sinh khắc trong dãy số:
- Phân tích dãy số theo thứ tự từ trái sang phải, được các số: 
0 (Thủy) , 9 (Thủy) , 7 (Kim) , 2 (Mộc) , 4 (Hỏa) , 9 (Thủy) , 9 (Thủy) , 1 (Mộc) , 8 (Kim) , 0 (Thủy) 
- Theo chiều từ trái sang phải (chiều thuận của sự phát triển), xảy ra 3 quan hệ tương sinh và 1 quan hệ tương khắc. 

3. Cửu tinh đồ pháp:

Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu. 
Trong dãy số cần biện giải có 1 số 8, dãy số nhận được vận khí tốt từ sao Bát Bạch. 

4. Hành quẻ bát quái:

Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.
4.1. Quẻ chủ:
- Quẻ chủ của dãy số là quẻ số 63 | Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì). 
- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khảm và ngoại quái là Ly.
- ý nghĩa : Hợp dã. Hiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. 
- Nhận xét : Quẻ mang điềm cát, rất tốt.
Quẻ chủ 
(Quẻ số 63) 
111111 
Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
4.2. Quẻ Hỗ:
- Quẻ Hỗ được tạo thành từ quẻ thượng là các hào 5,4,3 của quẻ chủ, quẻ hạ là các hào 4,3,2 của quẻ chủ. 
- Đây là quẻ số 64 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì). 
- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khảm và ngoại quái là Ly
- ý nghĩa : Thất dã. Thất cách. Thất bát, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.
- Nhận xét : Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ 
(Quẻ số 64) 
111111 
Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)

5. Quan niệm dân gian:

- Tổng số nút của dãy số: 9 - Số nước cao, dãy số rất đẹp.
KẾT LUẬN:
Tổng điểm là : 7.5 / 10 điểm
Sim có điểm phong thủy khá đẹp, chúc mừng bạn
Từ khóa bài viết:
13/1