Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 802
3. - Những diều ki ên về nhân hòa

Sự thành công của người đời không những lệ thuộc vào hoàn cành mà còn được quyết định bỏi yếu tố nhân sự (íacteur autrui). Khoa Tử-Vi quan niệm con người thế tục, tức là sống với xã hội và phát triển trong và cùng với tập thể (rhomme se dóveloppe dans et avec la collectivité). Phải có sự quân bình thường giữa những gì con người mang cho lập thể và những gì tập thể cống hiến cho mình. Phải có sự trao đổi 2 chiều.

Riêng yếu tố nhân sự đòi hỏi con người có nhiều nhân sự trỢ giúp, có nhân sự đắc lực trợ giúp, vừa được lòng người trên, vừa đắc nhân tâm kẻ dưới: đó là nhân hòa. Cá nhân khôn ngoan và biết giao tố sẽ được nhân hòa.

Những điều kiện về thời thố và về nhân sự giúp con ngừơi dễ thành công. Người thành nhân và thành công sẽ có được phú, quí và thọ theo tiêu chuẩn cao: đó là những điều kiện của hạnh phúc nhân sinh. Hạnh phúc này có thể diễn tả qua một trong hai phương trình.

THÀNH NHÂN + THÀNH CÔNG = HẠNH PHÚC

PHÚ + QUÍ + THỌ = HẠNH PHÚC

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78