Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 804
1. - Diều kiên tôi hảo về âm dương, ngũ hành

Ta sẻ phân biệt những điểm tô't về âm dương và những điểm lốt về ngũ hành, a) Những lợi điếm về Am Dương

Nếu AmDương thuận lý thì lốt. Điều đó có nghĩa là trai thì hợpvới dương tính, gái thì hợp với âm tính. Ví dụ như trai có tuổi Dương Nam bao gồm những tuổi Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, nếu tính theo hàng can của năm sinh, hoặc là những luổi Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất nếu tính theo hàng chi cùa năm sinh. Đối với con gái tuổi Am Nừ bao gồm ÁL, Đinh, Kỷ, Tân, Quý tính theo can và Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu và Hợi tính theo chi. Thật ra, sự thuận lý này không mấy quan trọng vì nó quá nhỏ nhặl, không đủ để quyết định một chi tiếl gì. Sự liệt kê chỉ đổ nhớ. Nó chĩ quan trọng đối với cung loạ Mệnh mà thôi.

Sự thuận lý chỉ lợi nếu Am được tính của tuổi tương hợp với âm dương tinh của cung tọa Mệnh. Điều này có nghĩa là những tuổi Dương của trai hoặc gái có cung Mệnh num ở những cung Dương. Nói một cách khác, những tuổi Dương Nam, Dương Nữ có cung Mệnh đóng ở Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thì hợp vì đó là 6 cung đương của lá số. Còn những tuổi Am Nam, Am Nữ phải có Mệnh đóng ở 6 cung còn lại (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi,Dậu, Hợi) thì hợp. Đó là 2 trường hợp gọi là Am

Dương hòa hợp hay Am Dương thuận lý. Nếu tuổi và cung an Mệnh là Dương cả thì gọi là Dương hòa. Đối với âm thì gọi là Am hòa. Nói một cách lổng quá thì Dương hòa hay Am hòa ngụ ý rằng đời người il gặp cảnh khó, cảnh nghịch, bao hàm nhiều sự hên, may dễ chịu. Con người il gặp va chạm, it đâu tranh với nghịch cảnh. Nghịch cảnh vẫn có, nhưng không lụy nhiều đốn cá nhân. Vì Am Dương là 2 nguyên lý căn bản của vQ trụ và của con ngừơi, cho nên âm dương thuận lý đựơc nhiều người xem là một trong nhừng lợi điểm căn bản của lá số: con người ăn khớp với vũ trụ, không đối chọi với vù trụ về nguyên khí.

Đối với cung Thân cũng vậy. Cung này bao giờ cũng đồng âm, đồng dương tính với cung Mệnh, không hề có trái ngược. Cung Mệnh có Am Dương hoà hợp thì cung Thân cũng có Âm Dương hòahợp. Điểm này quan trọng ở chổ là sự hòa hợp nếu đã có, thì kéo dài suốt đời, trong giai đoạn tiền vận, cũng như trong giai đoạn hậu vận. Đây là lợi hại điểm căn bản thứ hai.

Lợi điểm cản bân thứ ba là khi có hoà hợp với âm dương thì những cung cường còn lại nhu Phúc, Quan, Di, Tài, Phu Thê đều hưởng sự hòa hợp với tuổi. Vì vậy, sự thuận lý của Am Dương lôi kéo theo nhiều lợi điểm đồng loạt, chẳng những suối đời mà còn trên lừng lãnh vực quan trọng của đời người.

Trường hợp lợi điểm Am Dương khác thể hiện qua iương hợp giữa cung Mệnh, Thân với chính tinh ở Mệnh, Thân. Điểm này có nghĩa là nếu cung Dương (hay Am) mà gặp được chính tinh thuộc Dương (hay Am) thì càng hay thêm. Trong số 14 chính tinh của khoa Tử-Vi, có 6 đương tinh (Từ, Phủ, Tướng, Đồng, Nhậl, Sát) và 8 âm linh (Liêm, Tham, Cơ, Cự, Nguyệt, Lương, vo, Phá). Chính tinh loại nào đúng ở cung lọai đó sè không bị đối khắc về Am được làm cho sao vượng thêm.

Quy luật này cũng áp đụng cho các phụ tinh.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78