Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 806
Cung an Mệnh có thể là:

- Sinh địa, tức là thuận âm dương, thuận ngử hành.

- Vượng địa, tức là chỉ cần thuận ngù hành.

- Tuyệt địa, tức là nghịch âm dương, nghịch ngũ hành.

Cung Mệnh chỉ lợi khi ở vào 2 trường hợp sinh và vượng địa. Ví dụ: Mệnh Mộc chĩ sinh địa khi gụp Am Thủy, nước lạnh, cây tươi lốt: Mệnh Hỏa chí sinh địa nếu gặp Dương Mộc, cây to và khô, dễ sinh hỏa lâu dài: Mệnh Thổ chỉ sinh địa khi gặp Am Hỏa, lửa ấm. thâm thùân lòng đâ't vừa phải: Mệnh Kim chỉ sinh địa nếu gặp Dương Thổ, đất nóng ở sâu, chỗ ở của kim khí: Mộnh Thủy chỉ sinh địa khi gụp Am Kim, tức là kim khí trong trạng thái chảy.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78